+86-400-0191-606
Hipro Biotechnology Co.,Ltd
Hipro Biotechnology Co.,Ltd
ติดต่อเรา
โรคซาร์สไวรัสแอนติบอดี

โรคซาร์สไวรัสแอนติเจน

ชุดทดสอบแอนติเจนของโรคซาร์ส Cov-2 สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อเป็นผู้ผลิตมืออาชีพของสารเคมีทางการแพทย์ในประเทศจีนเขาสามารถให้ชุดทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็วและเสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วของโรคซาร์สไวรัสแอนติเจนการทดสอบการตรวจหาแอนติเจน Covid-19 เป็นวิธีที่สำคัญในการตรวจหาแอนติเจนและเรายังสามารถให้บริการตรวจสอบอย่างรวดเร็วของแอนติเจน Covid

ประเภทของโรคซาร์สไวรัสแอนติเจน

ผลิตภัณฑ์
ติดต่อเรา
ติดต่อ
ฮิปโปมีอะไรใหม่